Honda odeszła, została i może wrócić do F1

Karol z CyrkF1

13 lipca 2022