IndyCar na drogowej pętli Indianapolis

Karol z CyrkF1

1 maja 2014