Interesujące dane z pierwszej tury testów

Karol z CyrkF1

24 lutego 2019