IV dzień testów – Mercedes pokazał siłę

Karol z CyrkF1

22 lutego 2015