Jak McLaren rozwijał MCL35M w ostatnich tygodniach?

Karol z CyrkF1

17 sierpnia 2021