Jak odwołanie GP Chin wpłynie na kalendarz F1 w 2023 roku?

Karol z CyrkF1

2 grudnia 2022