Jak powstaje tor w Melbourne?

Karol z CyrkF1

30 stycznia 2013