Jak wygląda struktura własnościowa F1 po przejęciu?

Karol z CyrkF1

8 września 2016