Jak funkcjonował i jakich pieniędzy potrzebuje zespół Force India?

Karol z CyrkF1

13 sierpnia 2018