James Allison rozstał się z Ferrari

Karol z CyrkF1

27 lipca 2016