Kalendarz F1 powinien być większy w 2020 roku

Karol z CyrkF1

2 listopada 2018