Kalendarz F1 w 2024 roku ma być logiczniej ułożony

Karol z CyrkF1

8 kwietnia 2023