Kanada zostaje w F1 do 2029 roku

Karol z CyrkF1

1 marca 2017