Katar najpóźniej w 2017 zadebiutuje w F1

Karol z CyrkF1

25 listopada 2014