Kierowca z USA ponownie w F1

Karol z CyrkF1

17 września 2015