Kierowcy ratunkiem dla Saubera

Karol z CyrkF1

10 stycznia 2015