Kłopoty techniczne i wysoki abonament Viaplay – jak wpłynie to na F1 w Polsce?

Karol z CyrkF1

13 sierpnia 2022