Kodowane transmisje zabijają popularność F1

Karol z CyrkF1

26 października 2015