Kolejne kodowane stacje przejmują F1

Karol z CyrkF1

12 lutego 2015