Kontrowersje z wyjazdami samochodu bezpieczeństwa

Karol z CyrkF1

7 listopada 2020