Korea zostaje do 2016 roku – tylko po co?

Karol z CyrkF1

18 października 2012