200 mln $ limitu budżetowego od 2015 roku?

Karol z CyrkF1

10 lutego 2014