Liberty Media przedstawiło propozycje zmian na 2021 rok

Karol z CyrkF1

6 kwietnia 2018