Liberty Media przegrywa walkę o radykalne zmiany w F1

Karol z CyrkF1

13 grudnia 2018