Liberty Media przegrywa walkę o zmiany w F1

Karol z CyrkF1

15 czerwca 2019