Liberty Media z rozmachem promowało F1 w Las Vegas

Karol z CyrkF1

6 listopada 2022