Mallya zawarł ugodę z Diageo

Karol z CyrkF1

26 lutego 2016