Marussia zostaje w F1 do 2020 roku

Karol z CyrkF1

25 października 2013