Mattia Binotto nowym szefem Ferrari

Karol z CyrkF1

8 stycznia 2019