Max Mosley celnie podsumował problemy F1

Karol z CyrkF1

8 kwietnia 2015