McLaren Automotive stracił 53,9 mln funtów w 2011 roku

Karol z CyrkF1

22 lutego 2013