McLaren będzie miał symulator trzeciej generacji

Karol z CyrkF1

28 grudnia 2019