McLaren czarno-biały?

Karol z CyrkF1

27 stycznia 2015