McLaren odmówił Hulkenbergowi

Karol z CyrkF1

20 czerwca 2014