McLaren z ekranami wyświetlającymi reklamy na bolidzie

Karol z CyrkF1

21 października 2022