McLaren ze zmienionym malowaniem w Hiszpanii

Karol z CyrkF1

2 maja 2015