McLaren zwolnił jednego z głównych inżynierów

Karol z CyrkF1

26 kwietnia 2018