Meksyk może powrócić do F1 już w 2014 roku

Karol z CyrkF1

25 sierpnia 2013