Mercedes celuje w 90% niezawodność

Karol z CyrkF1

23 lutego 2015