Mercedes ma w tym sezonie słabe punkty

Karol z CyrkF1

6 lipca 2019