Mercedes zrezygnował z odwołania: oświadczenie i komentarz

Karol z CyrkF1

16 grudnia 2021