Monza coraz bliżej nowego kontraktu

Karol z CyrkF1

18 grudnia 2015