Monza zostaje w kalendarzu F1 do 2019 roku

Karol z CyrkF1

2 września 2016