Najbardziej wartościowe rekordy kierowców w F1 – edycja 2019

Karol z CyrkF1

14 grudnia 2019