Najbardziej wartościowe rekordy kierowców w F1 – edycja 2022

Karol z CyrkF1

18 grudnia 2022