Najładniejsze malowanie bolidu 2016 – ankieta

Karol z CyrkF1

1 marca 2016