Najładniejszy i najciekawszy bolid 2019 roku według czytelników

Karol z CyrkF1

3 marca 2019