Najnowsze ustalenia dotyczące przyszłych silników dla F1

Karol z CyrkF1

19 listopada 2020