Newey (znów) odmówił Ferrari

Karol z CyrkF1

23 maja 2014