Niepewna przyszłość GP Wielkiej Brytanii, mimo świetnej frekwencji

Karol z CyrkF1

10 lipca 2018